BLOG


Terug

Word meester in het maken van contact!

Om met Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam) te spreken:
We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.’

Gevolgen voor de juridische dienstverlening?
In mijn beleving spelen het ontwikkelen van vaardigheden een belangrijke rol in de benoemde verandering van tijdperk. In mijn zoektocht naar kennis over deze vaardigheden en het belang daarvan in de juridische dienstverlening, kwam ik het boek ‘A whole new mind’, met als subtitel: ‘why right-brainers will rule the future’, tegen. In dit boek legt de schrijver Daniel H. Pink – voormalig woordvoerder van het Amerikaanse Witte Huis – uit dat we komen uit een tijdperk waarin kennis en automatisering centraal stonden. Daardoor is vooral onze linker hersenhelft ontwikkeld. In dit deel van ons brein zit ons vermogen om logisch te redeneren, wordt informatie verzameld, worden analyses gemaakt en feiten opgeslagen.

In het tijdperk waar we ons nu in bevinden, wordt het gebruik van onze rechterhersenhelft steeds belangrijker. Dit deel van ons brein omvat het vermogen om verbanden te leggen, je intuïtie, creativiteit, de context kunnen zien, je empathisch vermogen en humor. Anders gezegd, je linkerhersenhelft kan omschreven worden als het deel waar je intellectuele intelligentie (IQ) zich bevindt, je rechterhersenhelft als het deel waar je emotionele intelligentie (EQ) zich bevindt. Het gebruiken van je empathisch vermogen, dat beschreven is in het boek ‘In 10 stappen Meesterlijk Contact’, is een mooi voorbeeld van het ontwikkelen van je EQ.

Train je communicatiespieren
Deze nieuwe tijd, dit nieuwe tijdperk, vraagt van advocaten dat ze hun rechterhersenhelft ontwikkelen. Daarmee maken ze nu en in de toekomst het verschil. Empathisch zijn en empathisch communiceren zijn in mijn beleving voor advocaten een must geworden!

Word meester in contact!
Wat levert het ontwikkelen van je EQ en dan met name je communicatievaardigheden je als jurist op?
Kort gezegd ga je van het opdoen van kennis (weten), naar het krijgen van een andere houding (willen) naar ander gedrag (doen) qua communicatie.

Door het opdoen van zelfkennis, het (h)erkennen wat jouw persoonlijke gedrags- en communicatievoorkeuren zijn en deze voorkeuren bij anderen te herkennen, breidt je je kennis uit. Je ontdekt hoe jij zelf en de ander in elkaar zitten en krijgt daardoor als het ware een handleiding om de ander te ‘lezen’, te begrijpen wat de ander bedoelt en hoe jij de ander beter kunt bereiken. In plaats van dat je onbewust in automatische piloten terecht komt in hoe je op een ander reageert, kies je bewust welke houding je aanneemt in dat gesprek. Je weet hoe je de regie neemt, met name als je in gesprek bent met lastige gesprekspartners. Je leert feedback te geven op een constructieve manier en je weet op een professionele manier om te gaan met het krijgen van feedback (en deze feedback niet als kritiek te zien).

Kortom: het op een meesterlijke manier in staat zijn om contact te maken met de ander, stelt jou in staat om in alle hectiek en veranderingen die spelen in deze tijd het verschil te (blijven) maken op het juridische speelveld. Door de taal van je gesprekspartner te begrijpen én te spreken, ben jij dé partner in business voor jouw cliënten (en collega’s, medewerkers enzovoorts).

Het is mijn missie om met de opleiding ‘Meesterlijk Contact voor legal professionals’ en de opleiding ‘Meesterlijk Contact voor senior legal professionals, leidinggevenden en werkgevers’ een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de juridische dienstverlening. Ik ben er van overtuigd dat de mensen die werken in de legal business, de advocatuur en het notariaat én de cliënten hier wel bij zullen varen.

Mocht je eens van gedachten willen wisselen hierover, dan ben je van harte welkom!

Tamara Willemse-Swagemakers

www.meesterlijkcontact.nl
info@meesterlijkcontact.nl
tel: 06-12557140

ST!R
Algemene voorwaarden